Mg-13

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO], informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka danych osobowych przez Fundację Marcina Gortata MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka danych osobowych jest Fundacja Marcina Gortata MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka danych osobowych: Imię i nazwisko, adres email.
 3. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w Szkolny Skills Challenge (SSC) 2020 organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2020 r.
 4. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie udzielonej zgody, w celu rekrutacji i uczestnictwa w Szkolny Skills Challenge 2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celu wykonania umowy o uczestnictwo w Szkolny Skills Challenge 2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 1. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat liczonych od dnia ich pozyskania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 2. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:
  • podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  • operatorom pocztowym i kurierom
  • bankom
  • sponsorom
  • SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k . z siedzibą w Olszynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn w celu przesyłania treści marketingowych
  • służbom ratowniczym (pogotowie, policja, straż pożarna),
  • służbom porządkowym (policja, straż miejska, ochrona),
  • Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowym i Wojewódzkim Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym,
  • podmiotom, świadczącym na rzecz Fundacji Marcina Gortata MG13 usługi niezbędne do przygotowania Szkolny Skills Challenge 2020. Do grupy powyższych podmiotów zalicza się: biuro rachunkowe (księgowe), kancelaria prawna (kancelaria adwokacka), firma świadcząca usługi informatyczne, w tym obsługująca serwery, z których korzysta Fundacja.
 1. Zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą pisemną lub elektroniczną.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych/danych Pana dziecka/Pani dziecka (na podstawie art. 15 RODO);
  • otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (na podstawie art. 15 RODO);
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych (na podstawie art. 16 RODO);
  • do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
  • do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO);
  • do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (na podstawie art. 20 RODO);
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);
  • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na podstawie art. 13 ust. 2 lit. d RODO). Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację Marcina Gortata MG13 w celu rekrutacji i uczestnictwa w Szkolny Skills Challenge 2020 organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2020 r. Od zgody na przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest wzięcie udziału w rekrutacji i uczestnictwo w Szkolny Skills Challenge 2020. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i uczestnictwa w Szkolny Skills Challenge 2020. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundację Marcina Gortata MG13 jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie uczestnictwa w Szkolny Skills Challenge 2020.

Link Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.