Mg-13

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO], informujemy, iż przysługują Pani/Panu* określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* danych osobowych przez Fundację Marcina Gortata MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* danych osobowych jest Fundacja Marcina Gortata MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź.
 2. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w campie organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r., na podstawie udzielonej zgody, zaś podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia campów organizowanych przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r., nie później niż do końca 2019 r. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 4. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* dane osobowe będą przekazywane:
  a) podmiotom, świadczącym na rzecz Fundacji Marcina Gortata MG13 usług niezbędnych do przygotowania campów organizowanych przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r.,
  b) operatorom pocztowym i kurierom,
  c) bankom,
  d) sponsorom,
  e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  f) SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k . z siedzibą w Olszynie, ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn w celu przesyłania treści marketingowych.
 5. Zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Przysługuje Pani/Panu* prawo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka*, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan*, że przetwarzanie Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację Marcina Gortata MG13 w celu rekrutacji i uczestnictwa w campie organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r. Od zgody na przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest wzięcie udziału w rekrutacji i uczestnictwo w campie organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i uczestnictwa w campie organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundację Marcina Gortata MG13 jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie uczestnictwa w campie organizowanym przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2019 r.

 

 

Link Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.